De Azure Academy

De Azure Academy voegt twee ontwikkelingen samen: enerzijds de grote vraag naar IT-medewerkers en anderzijds een flinke groep mensen die om welke reden dan ook moeite heeft een baan te vinden. We hebben korte en praktijkgerichte opleidingen ontwikkeld die aansluiten bij de behoeftes van de markt. Hiervoor selecteren we kandidaten die de kwaliteiten en inzet hebben om te slagen als IT-medewerker.

ITPH Academy is in 2018 met Azure Academy gestart in samenwerking met Microsoft en de Refugee Talent Hub. Gezamenlijk geven we mensen een kans op betaald werk door zich te ontwikkelen tot Azure Professional. Tijdens en na hun opleiding ondersteunen we de kandidaten om een passende baan te vinden.

Partners van dit initiatief: