De Microsoft Azure Academy helpt bij het opbouwen van een nieuwe carrière in de IT

De recente toestroom van vluchtelingen heeft veel nieuw talent naar Nederland gebracht. Voor een grote groep statushouders blijft het echter moeilijk om de juiste kansen te vinden en deel uit te maken van de werkende maatschappij.

Werk brengt voldoening en geeft zin aan het leven. Bovendien zijn er momenteel meer vacatures dan werkzoekenden. Toch hebben statushouders, mensen met een handicap of mensen die niet over de vereiste vaardigheden beschikken, niet gemakkelijk toegang tot de arbeidsmarkt. Met de juiste kansen krijgen zij een kans om te participeren. Daar profiteren niet alleen zijzelf van, maar ook bedrijven.

Door de grote vraag naar IT-personeel hebben veel organisaties een aanzienlijke uitdaging om hun vacatures in te vullen. Om deze mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen, moeten we zoveel mogelijk mensen opleiden voor IT-functies. Met IT-opleidingsprogramma’s zoals de Azure Academy wil Microsoft bijdragen aan het oplossen van het tekort aan IT-geschoolde kandidaten en mensen met een vluchtelingenachtergrond aan een nieuwe carrière in Nederland helpen.