Bel ons: 088 525 37 05
Naar homepage

Inclusief opleiden van Azure Experts.

Wij ontdekken, ontwikkelen en begeleiden IT-talent voor jouw organisatie.

De uitdaging

De technologie dendert voort en de arbeidsmarkt verandert sneller dan veel bedrijven kunnen bijbenen. Al langere tijd hebben we te maken met een mismatch tussen vraag en aanbod, zeker in deze tijd. Zeer actueel op dit moment is het groeiend tekort aan Microsoft Azure professionals. Dat wil zeggen: IT-ers die gespecialiseerd zijn in een onderdeel uit de Microsoft Azure suite. Tegelijkertijd zien we dat een groep mensen veel moeite heeft om een baan te vinden, of bestaand werk te behouden, omdat ze niet (meer) over de gewenste competenties beschikken. Azure Academy verbindt deze twee uitdagingen en zet ze om in succes.

Gezamenlijk initiatief

Azure Academy is een gezamenlijk initiatief van Microsoft en ITPH Academy. We bundelen de krachten om twee ambities te realiseren:

Wij leiden professionals op voor jouw organisatie

Azure Academy biedt een breed arrangement van Azure opleidingen die aansluiten op de grote, actuele behoefte aan geschikt personeel. Wij leiden inclusief op. Dat betekent dat we iedereen opleiden. Niet alleen werknemers die willen om- of bijscholen én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook studenten.

Ons doel is helder: kwalitatief ijzersterk opleiden van Azure professionals voor jouw organisatie. Dit is altijd maatwerk en dat werkt. Vanaf de oprichting is maar liefst 87,5% van de opgeleide Azure Certified Associates uitgestroomd naar de arbeidsmarkt. Daar zijn we trots op en daar bouwen we op voort.

In vijf stappen een Azure professional voor jouw organisatie!

Stap 1: Inventarisatie benodigde skills, selectie kandidaten

Samen met jou bepalen we welke kennis en skills nodig zijn om de Azure gerelateerde IT-functie(s) voor jouw organisatie in te vullen. Daar stemmen we de opleiding én de profielen van potentiële kandidaten op af.

Met ons partner-netwerk kijken we vervolgens welke kandidaten gemotiveerd en geschikt zijn om een opleiding tot Azure professional te volgen, met als doel: een kans op een mooie, duurzame baan. UWV-regiokantoren en gemeenten dragen deze kandidaten voor.

Stap 2: Profielen matchen & match maken

Een adviseur van de Azure Academy inventariseert samen met de kandidaat en potentiële werkgever(s):

  • welke Azure rol (of rollen) het best bij hem of haar past;
  • welke skills hij of zij nog moet verwerven om deze rol met succes te kunnen vervullen;
  • welk bedrijf de beste match is voor deze kandidaat en omgekeerd.

Is alles helder en zien (de potentiële) werkgever en kandidaat het zitten? Dan tekenen ze samen een intentieverklaring. Aansluitend start de kandidaat zo snel mogelijk met het Microsoft Azure Associate traject.

Stap 3: Opleiding

De geselecteerde kandidaat is afhankelijk van de opleiding 16 of 20 weken fulltime bezig met de praktijkgerichte opleiding. Naast het volgen van kennismodulen en het deelnemen aan skills trainingen, gaat ‘jouw kandidaat’ al tijdens zijn of haar opleiding binnen jouw bedrijf aan de slag met een business case. Dit bevordert de samenwerking vanaf de start.

Stap 4: Evaluatie & arbeidsovereenkomst

Na zes weken is er een tussenevaluatie. Azure Academy, werkgever en kandidaat bespreken dan hoe alles verloopt en bepalen in overleg of het traject wordt voortgezet.

Is er aan alle kanten groen licht voor het voorzetten van het traject? Dan wordt de intentieverklaring na het afronden van de opleiding omgezet in een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden.

Stap 5: Kandidaat start nieuwe baan!

Het opleidingstraject wordt vervolgd. Nadat de kandidaat zijn of haar opleiding volledig en conform de eisen heeft afgerond, start hij/zij als nieuw IT-talent binnen jouw bedrijf.

Meer informatie?
Kom in contact met een van onze adviseurs!

Vul hier je gegevens in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Toestemming*

Leerwerk platform

Azure Academy biedt potentiële kandidaten een volledig ‘loket’ dat kandidaten begeleidt naar een baan van Azure professional: werkinhetvooruitzicht.nl.

Het begint bij digitale testen, assessments, loopbaangesprekken, coaching en scholingsgesprekken. Zo brengen we voor elke kandidaat zorgvuldig in kaart waar zijn of haar talenten en ambities liggen en welke skills hij of zij nog moet verwerven om een nieuwe stap in de carrière te maken.

Tegelijkertijd kijken we waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen en op welke Azure rol of rollen de kandidaat het best aansluit. Is het plaatje helder? Dan start de kandidaat met een Azure certificeringstraject dat enerzijds gericht is op IT-kennis en -skills en anderzijds op algemene (soft) skills.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die de Azure Academy jouw organisatie kan bieden? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek om je precieze vragen en wensen te inventariseren en te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen!

Bel direct 088 525 37 05 of stuur een e-mail naar: projectenbureau@itph-academy.nl